Investovat se vyplatí - 1. díl - Co jsou podílové fondy?

18.02.2020

Jaké jsou výhody i nevýhody podílových fondů? Co se děje, když investor potřebuje rychle peníze zpět? Na tyto i další otázky si odpovíme v tomto článku.

Nejdříve si ale řekneme, co je to podílový fond. Jedná se o nástroj kolektivního investování - v podstatě se peníze všech investorů (jsou jich tisíce) shromažďují na jednom místě a společně se investují. Tento způsob investování otevírá dveře trhu i pro drobné investory. Většinu akcií velkých firem musíte nakupovat po statisících korun. Když se ale spojí peníze mnoha drobných investorů, lze do takových firem investovat již od 300 Kč. Toto je jedna z hlavních výhod podílových fondů.

Výhody

Kromě již zmiňovaného menšího obnosu, který investor potřebuje, mají podílové fondy i další výhody. Drobní investoři často ocení, že se nemusejí o své peníze starat. Svěří je portfolio manažerovi, který investuje za celou skupinu investorů.

Další velkou výhodou je diverzifikace, a to již v rámci jednoho fondu. Každý podílový fond obsahuje mnoho titulů (akcie mnoha firem, dluhopisy více států, různé splatnosti atd.). Investicí do fondů, zaměřujícího se na státní dluhopisy evropských zemí tak rozdělujete své peníze do více zemí. Na druhou stranu je i tak lepší rozdělit své peníze na více "hromádek", jelikož jednotlivé fondy mají často teritoriální zaměření.

Podílové fondy jsou dále velmi oblíbené z daňových důvodů. V České republice platí, že po třech letech, kdy máte zainvestované peníze, nemusíte výnos danit. Pokud je vyberete dříve, tak se vás daň týká pouze v případě, že váš výběr (zpětný odkup) bude v jednom kalendářním roce větší než 100 000 Kč. Například fondy peněžního trhu, které vydělávají 0,5-2 % tak překonávají spořící účty a termínované vklady nejen zhodnocením, ale i touto daňovou výhodou.

Oproti investicím do jednotlivých titulů může být výhodou podílových fondů i likvidita. U otevřených podílových fondů lze své investované peníze získat zpět poměrně rychle, často během jednoho týdne. Rychlá dostupnost vede některé investory také tímto směrem.

Nevýhody

Mezi výhodami jsem již zmiňoval, že se investor nemusí o své peníze tolik starat. Může to však být i nevýhoda. Investor nemá možnost nakoupit libovolný akciový titul - tuto možnost má pouze portfolio manažer. Zkušenější investoři však vědí, že výběr jednotlivých titulů je časově velmi náročné, navíc s nejistým výsledkem. Tato nevýhoda se dá pokrýt například diverzifikací peněz mezi více fondů. Lidem, kteří přeci jen chtějí investovat "na vlastní pěst" doporučuji mít větší část peněz ve fondech a pouze menší část investovat samostatně. Alespoň z počátku, než získají potřebné zkušenosti.

Fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové a smíšené

Základní dělení fondů je poměrně jednoduché. V podstatě lze říci, že každý druh fondu může investovat pouze do části trhu - dluhopisů, akcií atd., nebo do jistého poměru. Kam může jednotlivý manažer fondu investovat, naleznete ve statutu fondu, který je fond povinný mít.

Fondy peněžního trhu jsou fondy, které investují velmi krátkodobě. Takové fondy zhodnotí vaše peníze v rozmezí 0,2 - 1,5 % ročně. Doporučený investiční horizont bývá 6 měsíců až 2 roky. Investiční horizont ukazuje, jak dlouho by měl investor nechat peníze zainvestované, aby "vydělaly". U některých společností lze peníze z fondu vybrat kdykoli bez jakýchkoli sankcí, nicméně vždy je lepší dodržovat doporučený časový horizont.

Dluhopisové fondy investují, jak už název napovídá, do dluhopisů - ať už státních nebo firemních. Rozmezí výnosů je zde poměrně široké. Zjednodušeně lze říci, že v dluhopisových fondech lze vydělat od jednoho do pěti procent. Investiční horizont se zde pohybuje okolo 2-3 let.

Akciové fondy se samozřejmě zaměřují na akcie. Zde je potřeba velmi vhodně vybírat vhodný fond. Akciových fondů je mnoho a liší se zejména svým teritoriálním zaměřením. Některé investují do rozvinutých trhů jako jsou ty evropské nebo americké, další fondy pak do rozvíjejících se zemí jako je Indie apod. Míra výnosu, ale také rizika, je u jednotlivých fondů velmi rozdílná. Doporučený investiční horizont je od pěti let výše, spíše bych si představoval osm a více let.

Smíšené fondy jsou nejčastěji kombinací dluhopisové a akciové složky. Jedná se o balancované strategie, které mají za úkol být poměrně stabilní díky dluhopisům a zároveň vydělávat díky akciové složce.

Druhů fondů je samozřejmě více. Za zmínku stojí nemovitostní fondy, fondy investující do drahých kovů atd., nicméně pro základní znalosti postačí dělení, které jsem nastínil. Detailnější pohled na jednotlivé druhy fondů uvidíte v dalších kapitolách.

Máte dotazy k investování? Klikněte na tlačítko níže a poradím vám. 

DALŠÍ ČLÁNKY