Trocha historie: Hyperinflace ve Francii

30.07.2020

V minulém díle jste mohli číst o hyperinflaci, která ničila Německo po první světové válce. Dnes se podívejme trochu dále do minulosti. Konkrétně na Francii v osmnáctém století. Ačkoli od té doby uplynula dlouhá doba, můžeme nalézt podobnosti s naší současností. Pojďme se tedy podívat, co se tehdy událo. 

Pokud jste nečetli první díl, naleznete ho zde: 1. díl: Trocha historie: Hyperinflace v Německu

Po smrti Ludvíka XIV. převzal vládu vévoda Filip II. Orleánský, jelikož následník trůnu, Ludvík XV., byl v tu dobu teprve jedenáctiletým dítětem. Vévoda Orleánský s hrůzou zjistil, že po Ludvíkovi XIV. zůstaly obrovské dluhy. Tak obrovské, že výběr daní nestačil ani na splátky úroků, natož aby se mohla jakkoli splácet jistina nebo platit chod státu. 

Zde se na světle již více objevuje John Law, syn zlatníka a bankéře ze Skotska, který z domoviny utekl poté, co byl odsouzen za vraždu. Všechna předchozí opatření skončila nezdarem a tak John Law přišel s možností tisku peněz, namísto používání zlatých a stříbrných mincí. Za velmi krátkou dobu se podařilo natisknout tolik měny, že mohla Francie opět normálně fungovat. Úvěry se začaly opět splácet,  začalo se s investicemi a ekonomika opět fungovala. Stále ale šlo jen o drobné navýšení měnové zásoby. 

Za své zásluhy mohl John Law založit Banque Generale a získal tak právo vydávat bankovky. V tu dobu již věděl, že papírové peníze samy o sobě hodnotu nemají, ale slouží pouze jako prostředek směny. Postupně ale jeho metody zašly příliš daleko.  

Za zásluhy o obnovu ekonomiky dostal Law navíc i právo na veškerý obchod z území francouzské Louisiana Territory v Americe. V té době se považovala Louisiana za potenciálně velmi bohatou na zlato, a tak se nově založená Mississippi Company, vlastněná Johnem Lawem, stala brzy nejbohatší společností ve Francii. John Law v tu chvíli vydával 200 tisíc akcií firmy, jejichž cena se během pár měsíců ztřicetinásobila a nafoukla se tak jedna z prvních burzovních bublin v historii. 

Z Banque Generale Johna Lawa, oslavovaného jako génia ekonomie, se stala Banque Royale - banka s výhradním právem na zpracování zlata a stříbra. John Law se tak stal hlavou centrální banky a vláda tak kryla jeho papírové bankovky, stejně jako je tomu v dnešní době. Vévoda Orleánský i John Law chtěli tisknout ještě více měny a tak se i stalo. Proč nemít více skvělé měny, že? Vždyť ještě nedávno neměla Francie ani na splácení úroků a nyní skvěle prosperuje. 

Zde ale už začínají problémy a konec příběhu Johna Lawa. 

Po celé Paříži se stavěly honosné domy, opravovalo se vše, co se dalo a na první pohled šlo o velmi prosperující město. Odvrácenou stranou ale začala být inflace. Ceny nemovitostí a nájmů stouply během velmi krátké doby na dvacetinásobek. Vždyť když je v oběhu tolik měny, tak proč nezdražit. Zdražilo ale i jídlo, oblečení. Zkrátka všechno a to mnohonásobně. Lidé, s hromadou bankovek, si mohli koupit stále méně a méně věcí. 

Lidé tak logicky začali měnit své bankovky zpět na zlato. To by nevadilo, pokud by v centrální bance nebylo mnohem méně zlata a stříbra, než kolik bylo papírové měny. V žádném případě tak nemohlo dojít na výměnu za všechny bankovky. V roce 1720 přestaly banky zcela vyměňovat papírovou měnu za zlato a stříbro. 

27. května byly banky dokonce uzavřeny, John Law propuštěn a bankovky byly devalvovány o 50%. Zjednodušeně řečeno - tehdejším lidem přes noc zmizela polovina peněz. Banky se otevřely až 10. června a začaly opět měnit bankovky za zlato. Když došlo, tak za stříbro a když došlo i to, tak za měď. Před bankami tedy stál netrpělivý, vcelku rozzuřený, dav lidí, kteří nevěděli, jestli za své bankovky vůbec nějaký drahý kov dostanou. Přitom měly být bankovky právě drahým kovem kryty. 

John Law se tak z miláčka národa stal zloduchem. Z jednoho z nejmocnějších lidí ve Francii zase nulou. Zhroucení systému znamenalo pro Francii ekonomickou krizi trvající několik desítek let. 

John Law zemřel, po vyhnání rozzuřeným francouzským lidem, opět jako chudý člověk, v Benátkách, roku 1729. 

Další hyperinflace postihla Francii při Velké francouzské revoluci v letech 1790-1796. Té se budeme věnovat v jednom z dalších dílů.

Chcete ochránit své peníze před inflací? Zanechte mi na sebe kontakt a brzy se vám ozvu s návrhem konzultace. 

Další články