Investovat se vyplatí - 3. díl - dluhopisové fondy

12.03.2020

Po úvodním představení fondů a pohledu na fondy peněžního trhu se nyní podíváme na dluhopisové fondy. V čem se liší a komu jsou určené?

Dluhopisové fondy jsou v mnohém podobné fondům peněžního trhu. Hlavní odlišností je, že investují s delším časovým horizontem a vyšší mírou rizika.

Tento druh podílových fondů je určen spíše opatrnějším investorům, nicméně jistou míru rizika již obsahují. Investice směřují jak do státních, tak i do podnikových dluhopisů - záleží na každém fondu. Dluhopis je cenný papír, jehož doba splatnosti bývá obvykle delší než jeden rok. V praxi tak lze rozdělit dluhopisové fondy na více či méně rizikové. S mírou rizika je spojené i teritoriální zaměření fondu. V současnosti to lze nejlépe vysvětlit na porovnání rizika u státních dluhopisů České republiky a dluhopisů Řecka. Ačkoli se jedná v obou případech o státní dluhopisy, u Řecka je mnohem vyšší pravděpodobnost, že nebudou splaceny. Dalším rozdílem mezi fondy je podstupované měnové riziko. K měnovému riziku se dostaneme v dalších dílech.

Zhodnocení

V dnešní době je potřeba brát v potaz, že dluhopisové fondy nevydělají již tolik, jako v minulosti. V posledních letech nebylo výjimkou, když dluhopisový fond vydělal klientům více než 5 procent ročně. S tím se však již nyní kalkulovat nedá, alespoň ne v souvislosti se státními dluhopisy. Dluhopisové fondy již na několik let vyčerpali svůj potenciál a v současné době spíše stagnují. Některé výkonnější mohou ještě nyní zhodnotit prostředky jedním až dvěma procenty. U dluhopisových fondů je však potřeba předpokládat, že za určitých okolností může být výnosnosti i záporná.

Trochu jiná situace je u firemních (korporátních) dluhopisů. Ty lze nalézt i s výnosem přes 10%, ale také s mnohem vyšší mírou rizika. 

Poplatky

Oproti fondům peněžního trhu jsou dluhopisové fondy zpravidla spojeny s vyšším poplatkem. Nejčastěji se klienti setkávají se vstupním poplatkem 0,8-2% z každé provedené investice.

Doporučená doba investování bývá zpravidla od dvou do pěti let. Ačkoli jsou investice do dluhopisů lákavé, je potřeba vzít v úvahu, že aktuálně nedosahují výnosů z dob před 5 lety. Pokud je tedy chcete přidat do svého investičního portfolia, počítejte spíše s delším časovým horizontem. 


Pokud jste nečetli první dva díly, naleznete je pod následujícími odkazy:


Máte dotazy k investování? Klikněte na tlačítko níže a poradím vám.